1. Ай кызым

  2. Ошко

  3. Тайке-жээн

  4. Кыргызым

  5. Рахмат сага

  6. Ак терек

  7. Дос бололу

  8. Жаңы жыл

  9. Комузчу

  10. Мигрант

  11. Кыз куумай

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары