Тойбосс
 1. Ошко

 2. Тайке-жээн

 3. Ай кызым

 4. Кыргызым

 5. Рахмат сага

 6. Ак терек

 7. Дос бололу

 8. Комузчу

 9. Жаңы жыл

 10. Мигрант

 11. Кыз куумай

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары