Тойбосс
  1. Тай-тай

  2. Кызыма

  3. Той ыры

  4. Өмүрлөшүмө

  5. Жар-жар ай

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары