1. Сагындым сени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Арзуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Кимибизден? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сагынарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жамгыр төктү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Таң сыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жоокер ыры

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кайда кеттиң? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Болосуңбу? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Күтүшкөн күндөр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кызган мени тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Күтүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Апакем

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сүйкүм элес тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Таарынба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Билбей калдым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Аруу сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Апакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Шуулдаба теректерим

  1 чи Like басыңыз.
 20. Унутпа тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. МАИнин балдары

  1 чи Like басыңыз.
 22. Таберигим

  1 чи Like басыңыз.
 23. Жоокер элбиз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Насыйкат

 25. Жарты кайык тексти

  1 чи Like басыңыз.
 26. Атакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Барсыңбы? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 28. Түгөйүмө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 29. Арзышкандар

  1 чи Like басыңыз.
 30. Жүрөктө калды элесиң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 31. Кайрылуу

  1 чи Like басыңыз.
 32. Сүйбөй сизди коюуга мүмкүн эмес

  1 чи Like басыңыз.
 33. Болгон жакшы

  1 чи Like басыңыз.
 34. Апакем

  1 чи Like басыңыз.