1. Алча гүлү

  2. Жоокер ыры

  3. Апакем

  4. Таберигим

  5. Насыйкат

  6. Кайрылуу

  7. Апакем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары