Тойбосс
 1. Алча гүлү

 2. Жоокер ыры

  1 чи Like басыңыз.
 3. Апакем

 4. Апакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Унутпа тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Таберигим

 7. Насыйкат

 8. Кайрылуу

 9. Апакем