1. Жок

  2. Коштошуу

  3. Пай-пай

  4. Сага тексти

  5. Бона сера

  6. Мерседес

  7. Бактым сен

  8. Кетчи

  9. Бакытым

  10. Жубайыма

  11. Апакем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары