Тойбосс
  1. Аталар

  2. Ата Журт

  3. Жубайыма

  4. Жалжалымсың

  5. Кайыңдар

  6. Шумкар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары