1. Жан досум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Арзыкан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Таласым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Өзүңө качан жолугам? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Сардал кыз

  1 чи Like басыңыз.
 6. Гүлүмкан

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жалжалым

  1 чи Like басыңыз.
 8. Көңүл оту

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жан досум

  1 чи Like басыңыз.
 10. Көңүл оту

  1 чи Like басыңыз.
 11. Акыркы кат

  1 чи Like басыңыз.
 12. Угузуу

  1 чи Like басыңыз.
 13. Келбедиң… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жамиля тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Көпөлөгүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кечки эскерүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Ойлончу

  1 чи Like басыңыз.
 18. Атам менен энеме

  1 чи Like басыңыз.