Тойбосс
  1. Көңүл оту

  2. Көңүл оту

  3. Сардал кыз

  4. Угузуу

  5. Жалжалым

  6. Акыркы кат

  7. Жан досум

  8. Гүлүмкан

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары