1. Бир болосуңбу?

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жакшы күн тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жүрөк сезет

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ак кайыңдар

  1 чи Like басыңыз.
 5. Аруузат

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кандай сонун

  1 чи Like басыңыз.
 7. Сенин көзүң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Асылзат

  1 чи Like басыңыз.
 9. Апама

 10. Will you be mine

  1 чи Like басыңыз.
 11. Мухаммад

  1 чи Like басыңыз.
 12. Эстей берем

  1 чи Like басыңыз.
 13. Өмүргө

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сени ойлосом

  1 чи Like басыңыз.
 15. Сени сүйдүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Сенин ырың

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кейибе

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ооруба, элим! тексти

  1 чи Like басыңыз.