Тойбосс
 1. Бир болосуңбу?

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жакшы күн тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жүрөк сезет

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ак кайыңдар

  1 чи Like басыңыз.
 5. Аруузат

 6. Кандай сонун

  1 чи Like басыңыз.
 7. Сенин көзүң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Асылзат

 9. Апама

 10. Will you be mine

  1 чи Like басыңыз.
 11. Мухаммад

  1 чи Like басыңыз.
 12. Эстей берем

  1 чи Like басыңыз.
 13. Өмүргө

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сени ойлосом

  1 чи Like басыңыз.
 15. Сени сүйдүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Табият сыры

 17. Сенин ырың

  1 чи Like басыңыз.
 18. Кейибе

  1 чи Like басыңыз.
 19. Ооруба, элим! тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары