Тойбосс
  1. Энекем, ай

  2. Той-тамаша

  3. Жөн эле

  4. Сапсары

  5. Адина

  6. Туулган күн

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары