Тойбосс
 1. Элиме

 2. Той ыры

 3. Жашоо кызык

 4. Адашуу

 5. Биз бирге

 6. Нур санат

 7. Эркелесең

 8. Кыздын сыры

 9. Кусалык

 10. Алтын өмүр

 11. Жар болдуң

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары