Айтылган сөздү уга билүү — Булбул менен тоту куш

Tең бөлүшүү — Берекелүү буудай

Билим алуу — Билимдин мааниси

Шылдын кылбоо — Бөжөктун жоругу

Шугур келтируу — Байлык жана кедейчилик

Балаты

Билерман кыз

Бозтүлөк карчыга

Бадыраң — Николай Носов

Бурана жөнүндө уламыш

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бир түйүнчөк акча

Бакыт-таалай каякта?

Биз силердей кезибизде

Бул эмне?

Бала жана ак куулар

Балапан

БАБА ДЫЙКАН

Баатыр коён

Бача падыша жана кумурскалар