Балаты

Билерман кыз

Бозтүлөк карчыга

Бадыраң — Николай Носов

Бурана жөнүндө уламыш

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бир түйүнчөк акча

Бакыт-таалай каякта?

Биз силердей кезибизде

Бул эмне?

Бала жана ак куулар

Балапан

БАБА ДЫЙКАН

Баатыр коён

Бача падыша жана кумурскалар

Бай жана ажал

Баарынан адам күчтүү

Бака жана кумурскалар

Булбул

Бөтөн кеңеш

Бурундук кантип кооз кийинди?

Берешен кедр чымчык

Бугу эки көзүнөн кантип айрылды?

Буйвол жана барабан

Бермет жана бака

Биримдик

Баатыр-байкөл

Бугулар адамдарга аңчылык кылганы жөнүндө индейстердин уламышы

Бөрү, мышык жана ит

Бай менен жомокчу

Баардыгынын өз учуру бар

Балыкчынын аялы

Бай менен өлүм

Булардын кайсынысы чоң? (балдар үчүн баш катырма)

Бедуин менен арап

Бай адам майдачыл болбосун

Бала менен сыйкырчы

Баш кийимдеги аары

Босогодо күз

Буурчак

Баланын акылы

Бир тоголок капуста

Былтыркы жылдын боткосу

Башы жок мергенчи

Болушунча тойгуз

Билимдин пайдасы

Багыш менен кочкор эмне үчүн мүйүздүү?

Бакаш алтыбай уулу. «жакшылык жакшылык менен кайтпайт»

Бакаш алтыбай уулу. «кимибиз улуубуз»

Байдын эрке баласы

Булардын кайсынысы чоң