Балаты

Билерман кыз

Бозтүлөк карчыга

Бадыраң — Николай Носов

Бурана жөнүндө уламыш

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бир түйүнчөк акча

Бакыт-таалай каякта?

Биз силердей кезибизде

Бул эмне?

Бала жана ак куулар

Балапан

БАБА ДЫЙКАН

Баатыр коён

Бача падыша жана кумурскалар

Бай жана ажал

Баарынан адам күчтүү

Бака жана кумурскалар

Булбул

Бөтөн кеңеш