Чечкиндүү болуу — Чечкиндүү чымын

Адилеттүүлүк — Чычкандын амалы

Жакшылык кылуу — Чегиртке менен коён

Текеберлик — Чаар-ала тоок

Алданбоо — Чоң эне жана түлкү

Жакшылык кылуу — Чабандын достору

Чабалекей менен жылан

Чагымчыл бөрү

Чолпон

Чычкан жана Калемсап

Чыпалак бала

Чарбактын жаралышы

Чамгыр жомок

Таранчы менен чабалекей

Чоң ата менен небере

Чоң энемдин жомокторунан

Чабактар неге бийик секирип калышкан?

Чымчык ким үчүн сайрады

Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Чынчыл атчы