Жакшылык кылуу — Чабандын достору

Чабалекей менен жылан

Чагымчыл бөрү

Чолпон

Чычкан жана Калемсап

Чыпалак бала

Чарбактын жаралышы

Чамгыр жомок

Таранчы менен чабалекей

Чоң ата менен небере

Чоң энемдин жомокторунан

Чабактар неге бийик секирип калышкан?

Чымчык ким үчүн сайрады

Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Чынчыл атчы

Чабан менен боярин

Чоң кумурска менен кичинекей кумурска

Чабалекейдин куйругу эмнеге эки ачакей болуп калган

Чоёке

Чынарбай менен перинин кызы