Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери бир Жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса эле:

‒ Оф, Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм! ‒ деп салкын жерге жатып алып, уйку-соонун ортосунда күнүн өткөрөт.

Кумурска менен жалкоо 2

Ошондой күндөрдүн биринде эмне кыларын билбей, ку-
мурсканын бирин сөөмөйү менен тосуп:

‒ Эй, кумурска, эмнеге башың чоң? ‒ дейт.
‒ Башымда акыл бар, ‒ дейт кумурска жалкоонун жол
тоскон сөөмөйүнөн ашып баратып.
‒ А эмнеге белиң ичке? ‒ дейт кайра.
‒ Көп иштеп, аз жейм, ‒ дейт экен сөөмөйүн айланып
баратып.
‒ Буттарың неге тартагай?
‒ Тынбай иштеп, эмгек кылам. Күн менен жарышам,
өмүр менен жарышам.

Жалкоо таң калат: «Бул кумурскалар акыл менен иди-
ректи, кубат менен чыдамды кайдан алат? Күн менен жа-
рышып, жашоонун кайсы сырларын издейт экен сурайын-
чы», ‒ дейт да көрүнгөн чөптүн түбүн аңтарып, кумурсканы издейт.

‒ Уф, кумурскабай, сени издей берип, аябай чарчадым.
Жанагы өзүң айткан акыл-идиректи, кубат менен чыдамды
каяктан аласың?

‒ Аны сенин жаныңда отуруп түшүндүрө албайм. Чын-
дап билгиң келсе мени менен кошо жүр, ‒ дейт кумурска.

Жалкоо макул болуп, тогуз айлык наристедей төрт аяк-
тап жөрмөлөп ээрчип жөнөйт. Кумурска алдынан жолуккан ар бир чөпкө токтоп:
‒ Биз мына бул чөптү «Кубат чөп» дейбиз. Ал жаз алды менен эң эрте чыгат. Он беш күндө эле бышат. Кышы менен чээнде жатып алсыраган курт — кумурска анын уругун жесе, кубат алат. Ал эми бул чөптү «Жыпар чөп» дейбиз.

Бул болсо «Сүт чөп». Анын уругу жумшак жана даамдуу
келип, жумурткадан жаңы чыккан чимелилерге жагымдуу
тамак. А бул калдайган чоң жалбыракты «Соргок» дейбиз.

Себеби сууга тойбойт. Жамгырдын суусун калдайган жал-
бырактары менен тосуп алып, өз тамырына куя берет. Өзү өскөн жерге башка чөптөрдү өстүрбөйт. Мунун сөңгөгүндө дайыма суу көп болгондуктан, кургакчыл айларда биз суу-сунубузду ушул Соргоктон кандырабыз. Эми мына булар жөнүндө айтсам: ‒ Бул «Тамак чөп», мунусу «Кышкы чөп»,
тиги «Мээр чөп» деп, ар бир чөптүн өзүнө жараша мүнөзүн,
дарылык касиеттерин айтып отурат.

Кырк күндөн кийин жалкоонун башына да акыл-идирек
пайда болуп, дардайган курсагы тартылып, белине чыдам
менен кубат орнойт. Солдоюп жатчу буттары күн менен кошо жарышка чыгып, күн дем алмайынча өзү да дем ал-бай, үрөн эгип, бак тигип, эмгекчил досунан үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды айыктырып, эл ур-маттаган кадыр-барктуу адам болуп калган экен.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
Алия менен жылкы51
Кыска жана күлкүлүү жомоктор32
Акылдуу кыз жомок31
Акылдуу балдар29
Көмөч нан (колобок) жомок26
Кырк калп жомок25
Жылдын төрт мезгили жөнүндө болумуш17
Жакшылык кылуу - Жакшылык тууралуу жомок16
Карышкыр менен эчки16
Коён менен кирпи16

Кумурска менен жалкоо: 15 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *