Казан куйрук (казак эл жомогу)

Карышкыр менен эчки

Коён менен кирпи

Кара тоок менен түлкү

Кичинекей жашыл самын

Кемпирдин 7 баласы

Каркыра менен түлкү

Кумара кийген түлкү

Кыргый менен үкү

Ким күчтүү

Кумурска үйүнө кантип жетти

Кызыл топу (Красная шапочка) аудиокитеп

Карышкыр менен бээ

Кырк калп жомок

КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ

Күн менен булуттун кармашы

КЫШ ЭМНЕ ҮЧҮН ЖАШЫН ТӨКТҮ?

Кумурска менен жалкоо

КОҢУР КҮЗ

Китептин душманы