Кара тоок менен түлкү

Кичинекей жашыл самын

Кемпирдин 7 баласы

Каркыра менен түлкү

Кумара кийген түлкү

Кыргый менен үкү

Ким күчтүү

Кумурска үйүнө кантип жетти

Кызыл топу (Красная шапочка) аудиокитеп

Карышкыр менен бээ

Кырк калп жомок

КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ

Күн менен булуттун кармашы

КЫШ ЭМНЕ ҮЧҮН ЖАШЫН ТӨКТҮ?

Кумурска менен жалкоо

КОҢУР КҮЗ

Китептин душманы

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр жана жети улак

Курдаш чычкандар

Күкүк менен зейнеп

Карыянын насияты

Каркыра

Кайнатасына жаккан келин

Коён неге ыйлады?

Кожо жана анын эшеги

Күкүк

Кереметтүү үч белек

Капилеттен сөз тапкан акыл

Карышкыр

Канаттуулардын төрөсү

Картаң малчы мактанчаакты кантип жазалады?

Коркок коён

Куш төрөсү күкүктүн бийликтен кулаганы

Күн, аяз жана шамал

Көптү көргөн сыйкырчы

Кыска жана күлкүлүү жомоктор

Кара чыйырчык менен таранчы

Кон менен мон

Кыйтырдын кеңеши

Калпакчандын окуясы

Карышкыр, үлүл жана аарылар

Койчу кантип ханбийкени алдады

Кирпи, момолой жана түлкү

Кереметтүү чоор

Киши менен коён

Кирпи

Каздар менен түлкү

Камыш кийимчен

Кереметтүү жүз аарчы

Капкара принцесса

Капчык

Кыкка катылган байлык

Кембагал менен ашпозчу

Ким эмнеден коркот?

Куймактар

Көк алма

Куу отунчу

Кембагал менен бакыт

Күзгү

Кайгы

Күн желеси неге мынча кооз?

Куу сатуучу

Коркконго кош көрүнөт

Кудайды коркуткандар

Кожо насирдин жана француз

Кемпир менен өлүм

Куу молдо

Куу түлкү кубулганда

Куу мышык

Кумурска жана таруу даны

Каяшачыл аял жана акылдуу кемпир

Конок кожоюнду угушу керек

Кой менен карышкыр

Кой менен ит

Кедейдин амалы

Коёндун куйругу

Кыздын себи

Карышкыр менен кой

Кудай же азезил

Королдун туткундары

Көк кытан менен чаян

Кээде дүлөй көрүнүп койгонуң туура

Каз менен турна

Камангуэйдин көчөлөрү жана букачарлар

Кореяда эмнеге калдайган калпак кийишет?

Кимибиз улуубуз?

Ким чочко?

Кимиси акылдуу?

Капумбу жана айбандар

Кедейдин букасы

Кубулган эчки

Ки-ри-ко-ко!

Кепе менен кан сарай

Кордуктун кордугу

Короз менен түлкү

Кудай, сен мени түшүнбөпсүң

Кичипейил коён

Коён менен ташбака

Карышкыр, түлкү жана короз