Досту туура тандоо — Акылсыз ташбака

Досту туура тандоо — Аюу менен мергенчинин достугу

Сарандык — Ач көз кедей

Адилеттуулук — Адилетсиз падыша

Чечкиндүүлүк — Ак чардак

Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо — Ач көздүктүн арты

Бироонун ырыскысына залал келмирбе — Аманат жана ант ичүү

Ач көздук — Ач көз соодагер

Эмгекчил болуу — Амалкер коён

Алтын бычак (казак эл жомогу)

Акылдуу кыз жомок

Аюлар кышында эмнеге укташат

Ак куулар

Апенди жөнүндө жомоктор

Алданган түлкү

Асан

Асыл таш

Ажыдаар уюлу жомогу

Арстан кармаган ат жомогу

Арча түтөтүү жомогу