Тойбосс

Акылдуу кыз жомок

Аюлар кышында эмнеге укташат

Ак куулар

Апенди жөнүндө жомоктор

Алданган түлкү

Асан

Асыл таш

Ажыдаар уюлу жомогу

Арстан кармаган ат жомогу

Арча түтөтүү жомогу

Акылман казы жомогу

Арстан менен ит

Аяз менен коён

Ата-бала (жомок-аңгеме)

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

Атанын керээзи жомок

Атанын осуяты жомок

Атадан калган туяк (аңгемеден үзунду)

Аяз ата

Акылдуу бала

Атам кызык киши эле

АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

Ала-Тоо ‒ Ата Журтубуз

Алданган карышкыр жомок

Айбандарда да башмыйзам болуптур

Акылдуу балдар

Айдын кичинекей ханзаадасы

Ак эмгек – даамдуу нан

Аю менен чиркей

Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Амалдуу короз

Ат, уй жана жылдыздар

Ай менен кыз

Алмашуу

Азаматтын көпүрөсү

Акылман карыя жана акылман ажо

Акылсыз бай

Арс чычкан жана коён

Акылдуу карыя жана үч биртууган

Арстан күчүгүн асыраган мышык

Ааламдын жаралышы жөнүндө уламыш

Асан менен Үсөн

Арстандар сибирден неге кетишкен?

Аңкоонун жакшылыгы жамандыкка бир тең

Алты бир тууган

Акылман абышка

Ата мурасына ээлик кылар уул

Алча түстүү мышык

Абалдан чыгуу

Алтын шакек

Айылчы катын жөнүндөгү жомок

Ач көздүк жакшылыкка алып келбейт

Айога

Акылсыздын учуучу кемеси

Ат менен чиркей

Ажаан аялдан ажыдаар качып кутулуптур

Адам жашоосу

Акылдуу дыйкан

Адам кантип карышкырды жеңгени

Аңкоо карышкыр

Асан жана булбул

Алуу белгисинин мааниси

Атанын камкордугу

Антилопа сеша жана арстан

Акылсыз кечил

Аңкоо аял жөнүндө

Аңкоо катын жөнүндө

Акылман жана келесоо

Ак эмгек – бар байлыктын башаты

Акылдуу дарыгердин кеңеши

Аңкоого ишенгенде

Абзалил

Акылман кызматчы

Алланы издеген кедей

Акылдуу балапан

Ак аюуну кашайткан – кара мурду

Арстан оозун ачканда

Аңкоо питер

Ачка момолой жөнүндө жомок

Аары кайтарганда

Аарылар жана чымын

Ач көздүк эмнеге алып барат

Арстан, түлкү жана чычкан

Ашкабак менен эмен жаӉгагы

Ага-ини

Ар ким өзүнө тийиштүүсүн алды

Алтындан да баалуу байлык

Акыр замандын шылтоосу үчүн жасалган шишкебек

Акылдуу дарыгер

Ажал менен аял

Адилет аким

Арстан, карышкыр жана түлкү

Айлакер түлкү

Ашкананын ээси менен цаген

Алдар-көсөө менен жээренче

Алтын куш, ач көз чал

Абышка менен түлкү

Алдар көсөнүн жин-шайтанга жолукканы

Акылсыз хан, нускалуу байбиче