Ач көздук — Ач көз соодагер

Эмгекчил болуу — Амалкер коён

Алтын бычак (казак эл жомогу)

Акылдуу кыз жомок

Аюлар кышында эмнеге укташат

Ак куулар

Апенди жөнүндө жомоктор

Алданган түлкү

Асан

Асыл таш

Ажыдаар уюлу жомогу

Арстан кармаган ат жомогу

Арча түтөтүү жомогу

Акылман казы жомогу

Арстан менен ит

Аяз менен коён

Ата-бала (жомок-аңгеме)

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

Атанын керээзи жомок

Атанын осуяты жомок