Сыр сактоо — Айылдык кембагалдын ун кабы

Текебер болбо — Ала карга

Чынчыл болуу — Аманат шакек

Адилеттүү болуу — Aт менен эшек

Досту туура тандоо — Акылсыз ташбака

Досту туура тандоо — Аюу менен мергенчинин достугу

Сарандык — Ач көз кедей

Адилеттуулук — Адилетсиз падыша

Чечкиндүүлүк — Ак чардак

Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо — Ач көздүктүн арты

Бироонун ырыскысына залал келмирбе — Аманат жана ант ичүү

Ач көздук — Ач көз соодагер

Эмгекчил болуу — Амалкер коён

Алтын бычак (казак эл жомогу)

Акылдуу кыз жомок

Аюлар кышында эмнеге укташат

Ак куулар

Апенди жөнүндө жомоктор

Алданган түлкү

Асан