АЙБАНДАРДА ДА БАШМЫЙЗАМ БОЛУПТУР

Те илгери нелер гана болбогон! Айбандар Башмыйзамга ээ болгулары келет. Ким кимге башчылык кылуусу керектигин аныктап, алар да адам сыягы жашамак болушат. Ошентип Башмыйзам токуп бер дешип, Теңирге кайрылышат. Теңир Башмыйзамда баардык укукту бөлүштүргөн соң, документти карышкырга табыштап, айбандарга карышкыр өкүмчүлүк жүргүзмөй болот.

Читать далее АЙБАНДАРДА ДА БАШМЫЙЗАМ БОЛУПТУР

Акылдуу балдар

Илгери өткөн заманда бир абышка, кемпирдин Айгерим жана Арген деген балдары болуптур. Алар өтө тентек, ата энесин да, бири-бирин да укпаган бейбаш жана ынтымагы жок балдар экен.  Бир күнү алар ата энесинин айткандарын укпай, алыска ойноп кетип калышат.

Балдар кеч киргенин билбей адашып, караңгы коюу түндө  жарыкты издеп, өтө алыска кетип калышат. Таң аткыча уктабай абдан чарчашат.

Читать далее Акылдуу балдар

Айдын кичинекей ханзаадасы

Актан  быйыл беш жашка чыгат. Ал өзү жакшы бала болгону менен түнү уктаганды аябай жаман көрчү.  Кеч киргенде ата-энесинен “Мен бүгүн уктабай эле коеюнчу”, —  деп сурана баштоочу.  Бирок Умай энелүү болгондон бери  түн киргенде төшөгүнө жатып, уктаганга шашылат.  Анткени  Умай эне ал уктап жатканында Айдан түшүп келип, анын жаздыгынын алдына сонун белектерди катып коерун билет.

Читать далее Айдын кичинекей ханзаадасы

Ак эмгек – даамдуу нан

Илгери, бир үй-бүлө жашаптыр. Ак эмгек менен нан таап, эл катары оокат кылып күн көрүшөт. Балдары чоңойгон сайын кем-карчтары көбөйүп, жашоолору оорлой баштайт. “Буйруса, балдарыбыз эр жетсе колубуз узарып, жашообуз оңолот”, — деп келечектен үмүттөрүн үзбөгөн ата-эне, балдарына  жакшы тарбия бергенге аракет кылышат. Эмгек кылууга, ак эмгек менен нан табууга үйрөтүшөт. Бирок ар баланын ар кыял-жоругу болот тура.

Читать далее Ак эмгек – даамдуу нан

АЮ МЕНЕН ЧИРКЕЙ

Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир  жазыгы  жок  байкушту  кулагынан  чойгулап  кыйнайт.  Өлүмгө жеткирбесе да эсин оодарганга чейин алпарат. Ошондо коен капаланып:

— Кулак  жазылар,  көздүн  жашы  кургар,  бирок  ушунча  кордук көрө турган  эмне  жазыгым  бар!  Аю  токойдогу  аңдардын  чоңу,  күчтүүсү, карышкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор.  Эми мен кимге корголойм? — деп арман кылат өзүнчө.

Читать далее АЮ МЕНЕН ЧИРКЕЙ

АДАМДАРДЫН ҮЛПӨТ ТОЮНДА БОЛГОН ИТ МЕНЕН КАРЫШКЫР

Ит менен карышкыр токойдон жолугуп калышат. Карышкыр ошол жерден итти кежигеден тиштеп, үңкүргө сүйрөп жөнөйт.

– Карышкыр, мени жегенде эмне? – дейт кыңкыстаган ит, – жүрү андан көрө адамдардын үлпөт тоюна, ал жерде шумдуктай тамактардын түрүн жейсиң.

Читать далее АДАМДАРДЫН ҮЛПӨТ ТОЮНДА БОЛГОН ИТ МЕНЕН КАРЫШКЫР

АМАЛДУУ КОРОЗ

Бастырманын төбөсүнө конгон амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан куу түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты.

– Арыба, короз! – деди – Үнүңдү эшитип, жүгүрүп келдим. Охой, сенин ырдаганың! Үнүң укмуш ко! Бирок ырдаганың атаңкына жетеби, жетпейби – билбейм.

Читать далее АМАЛДУУ КОРОЗ

Ат, уй жана жылдыздар

Байыркы-байыркы заманда ат менен уй бир өзөндөн суу ичип, бир чыйыр менен жайытка барчу экен.

Бир жолу, жайкы күндүн биринде, ат уйга минтип калды:

— Эжекебай, экөөбүз бир аңга түшүп көрбөйлүбү? Аякта салкыныраак.

Экөө эрчишип төмөн түшө баштады. Бир убакта уй озондойт:

Читать далее Ат, уй жана жылдыздар

АЙ МЕНЕН КЫЗ

Бурят жомогу

Бир жетим кыз болуптур. Аны жеткен карөзгөй өгөй энеси жанын койбой түйшүккө сала берчү экен. Күндө укканы ушул:

– Жашабагыр тигини кыл, муну кыл!

Таң эртеден кечке укканы ушул болуптур.

Бир күнү бечара кызды өгөй эне булактын суусун алып келгенге жөнөтөт. Кыз чакасына толтура суу сузуп, кайра артына кайтты. Бирок чака көтөрөр дарманы калбаптыр, улам тынып, улам көтөрүп, буттары араң шилтенгендиктен жолдо көпкө кармалат.

Читать далее АЙ МЕНЕН КЫЗ

АЛМАШУУ

Чал-кемпир жашаптыр. Экөөнүн тирлиги кепедей үйдө өтчү экен. Жерлери да кенедей, короолорунда кирип-чыгар чычкак улак болбоптур. Анык итке минген муңдуу турмуш ушу эмеспи.

Экөө эптеп акча топтойт. Чал анан базарга жөнөйт. Ак кула ат сатып алып, үйүнө кайтат.

Читать далее АЛМАШУУ