Жаңы жылга даярдык

Улууларды сыйлоо — Жыгач табак

Жалган сүйлөбөө — Жоголгон акча кутусу

Досту туура тандоо — Жапайы мышыктын оюну

Жолоочулар менен чынар терек

Эмгекчил болуу — Жалкоо адам

Жакшылык кылуу — Жакшылык тууралуу жомок

Сөзгө туруу — Жакшылыктын периштеси

Бактылуулук — Жакшы ниеттүү ханыша

Жакшылык кылуу — Жараланган бүркүт

Ак ниет болуу — Жакшы чабан

Жоопкерчилик — Жашоо кубанычы

Жоомарттык — Жылдыздардын белеги

Адал эмгектенүү — Жетим бала

Жоопкерчилик — Жөндөмдүү балдар

Жез кемпирдин уулу

Жанек мерген

Жыл жана анын балдары

Жамаачы

Жандуу шляпа (Живая шляпа)