Жез кемпирдин уулу

Жанек мерген

Жыл жана анын балдары

Жамаачы

Жандуу шляпа (Живая шляпа)

Жорунун билемди үйрөнгөнү жомогу

ЖЕТИМ МЕНЕН СЫЙКЫРЧЫ

Жарык жол

Жоогазын

ЖАЛКОО

Жыт

Жайык сууга кептелген койлор

Жөргөмүш менен безгек

Жүз акыл жана бир акыл

Жосундуу уйду – жолборс жарат

Жаңы юбка

Жакыр тикмеч

Жарганат

Жаңы кийим

Жети бала