Тойбосс

Жез кемпирдин уулу

Жанек мерген

Жыл жана анын балдары

Жамаачы

Жандуу шляпа (Живая шляпа)

Жорунун билемди үйрөнгөнү жомогу

ЖЕТИМ МЕНЕН СЫЙКЫРЧЫ

Жарык жол

Жоогазын

ЖАЛКОО

Жыт

Жайык сууга кептелген койлор

Жөргөмүш менен безгек

Жүз акыл жана бир акыл

Жосундуу уйду – жолборс жарат

Жаңы юбка

Жакыр тикмеч

Жарганат

Жаңы кийим

Жети бала

Жалкоо ханды жеңген амалдуу жигит

Жоктон барды жараткан чоң ата

Жарганат

Жалкоо бадма жана адилет казы

Жабагинин айылды сактоо аракети

Жылкычы жана каныша

Жан-жаныбарларды адам кантип жеңгени

Жөргөмүш чоң эне күндү кантип уурдаганы

Жетимиш жети тил билген мерген

Жөжө жана кузгун

Жаман кожоюн

Жалкоо аял жөнүндөгү жомок

Жамынчыңа карап бутуңду соз

Жектин бакыт издегени

Жаңы жыл

Жети сокур жөнүндө

Жыланды сүйгөн кыз

Жолборстун мышыкка боору ооруганы

Жоокерге бариндин кызмат кылганы

Жаман кабар

Жуунганды жаман көргөн чыйчый чычкан жөнүндө

Жети арстан жана бир бука

Жылдын төрт мезгили жөнүндө болумуш

Жакшы кеңеш

Жолборстун мыймыйы жана улак

Жинди иванушка жана өлбөс кащей

Жүкчү жана кожо

Жезкемпир жана кыздар

Жоголгон сөз

Жоомарт жана адил

Жалкоо жөнүндө

Жакшылыктын түбү жок

Жоомарт

Жолборс кандайча курмадан коркту

Жөргөмүш менен түлкү

Жиха жана үч жолоочу

Жибек пилла курту

Жээренче чечен менен алдар көсө

Жапалактын айлакер аялы

Жагалым

Жез кемпир

Жылан менен кишинин арбашы

Жетим бала

Жээренче чечен