Тойбосс

Эр жүрөк эшек

Эмнеге коендун эрди жырык

Эшек менен өгүз

Эшек менен жолборс

Эр жүрөк жөжө

Эки улак элдик жомогу

Эненин журогу

Эки бир тууган

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эне жана бейиштин мөмөсү

Эң мыкты дос

Эки биртууган

Ээсин тапкан ит

Эки улак

Эки кыл кийим

Эки чычкан

Эки дос жана алардын аялдары

Эки улак жомок

Эс эңгиреткен чөп

Эң кымбат мурас

Эки тыйын

Эки аяз

Эң эле жалкоо киши жөнүндө жомок

Эч нерсеге эби жок адам жөнүндө жомок

Эро кантип эшектерди санады?

Эски капчык

Эшек кантип айды жутуп жиберди

Эргежээл падышанын роза гүлбакчасы

Эки бир тууган жомок

Эки бир тууган жана желмогуз

Эки бир тууган жомок

Эшек менен бөрү

Эки кыйындын мелдеши

Эркектин күчү жана аялдын бийлиги

Эмне үчүн коёндун кулагы узун болуп калган?

Эки жүздүү нги

Эки акылсыз

Эки бир тууган жана жокчулук

Эшек менен төө

Эшекче жокмунбу!

Эжеке бээ саа

Эмгекчил кызга сыйкырчы аялдын белеги

Эшектин кулагы эмне үчүн чоң

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу

Эң сараң киши жөнүндө жомок (чыгыш эл жомогу)

Эки дос