Эки бака жана кудук

Тамсил: карга менен түлкү

Бош убакытты туура пайдалануу — Эмгекчил чычкан

Ушакчылык — Эки дос

Эр жүрөк эшек

Эмнеге коендун эрди жырык

Эшек менен өгүз

Эшек менен жолборс

Эр жүрөк жөжө

Эки улак элдик жомогу

Эненин журогу

Эки бир тууган

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эне жана бейиштин мөмөсү

Эң мыкты дос

Эки биртууган

Ээсин тапкан ит

Эки улак

Эки кыл кийим

Эки чычкан