Тойбосс
  1. Алыстамын

  2. Жүрөк

  3. Апакем

  4. Лейли

  5. Арман ыры

  6. Аллах

  7. Таене

  8. Татынам

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары