Күлкүлүү жомоктор 1

Күлкүлүү жомоктор

Шайыр жана күлкүлүү жомокторду ушул баракчадан тапсаңыз болот. Бул жомоктор фольклордун ажырагыс бөлүгү. Балдар күлкү, тамаша аркылуу тарбия берүүчү жомоктор.

Кумара кийген түлкү

Кумара кийген түлкү

Илгери бир кемпир чал болуптур. Алардын жалгыз уйу бар экен. Уйун саап, сүтүн ичип, каймагын нанга сыйпап жеп күн көрүшөт ...
Толук окуу
Wti Like Count
274
Views
10856
МАНСАПКОР КҮЧҮК

МАНСАПКОР КҮЧҮК

Короочу деген бир күчүк атак-даңк жөнүндө көп ойлончуболду. Өзү аябагандай уйкучу. Керээли-кечке уктайт. Анан ойгонсо эле атак жөнүндө ойлоно кетет. Бир күнү ал ата-сына келип ...
Толук окуу
Wti Like Count
228
Views
7793
Акылдуу балдар

Аяз ата

Кеч күз. Асмандагы сүрүлгөн булуттар кез-кез муздак жамгырын төгүп өтөт. Бир күнү апам: «Арыктагы суу кай-мактап калыптыр», ‒ деди. Барып көрсөм, арыктын бетин жалтыраган муз ...
Толук окуу
Wti Like Count
303
Views
7695
Атам кызык киши эле

Атам кызык киши эле

Атам айына эки жолу базарчылап, шаарга барып келер эле. Шаар алыс болгондуктан, бир күн мурда кетип, эртеси кечинде келчү. Бир жолу бал челекчи Иван деген ...
Толук окуу
Wti Like Count
207
Views
5244
Биз силердей кезибизде

Биз силердей кезибизде

Ал кезде дептердин жогунан тактайдын бетине жазар элек. Эртеси аны бычак менен кырып таштап, жазууну кай-ра баштачубуз. Ошентип, биринчи класста төрт жылы ка- тары менен ...
Толук окуу
Wti Like Count
70
Views
1737
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң атары менен үйүнөн чыгат. Күшүлдөп- ...
Толук окуу
Wti Like Count
483
Views
10150
АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

Апендинин эшеги жоголуп кетиптир. Ал абдан кайгыр-ды. Кишилер ага көңүл айтышып: ‒ Кейип-кепчип эмне кыласың, өзүң аман болсоң болду,дагы башкасын сатып аларсың, ‒ дешти.‒ Туура ...
Толук окуу
Wti Like Count
352
Views
5219
ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эрлан таякесинен суранды:‒ Максат таяке, биздин үйүбүзгө да барып, конок болупкетиңизчи.‒ А мен силердин үйүңөрдү таба аламбы? ‒ таякесижээнин сынап карады.‒ Ооба да. Оңой эле ...
Толук окуу
Wti Like Count
131
Views
1047
АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

Үйдө үч күндөн бери электр жарыгы жок. Электри жок шаарда кандай жашоо болмок? Үйдү жылытканда, тамакты бышырган да, үйдүн жарыгы да ошол эмеспи. Байсал эртең ...
Толук окуу
Wti Like Count
206
Views
1185
Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты. Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал ачка болчу, бирок казга тийсе тузакка ...
Толук окуу
Wti Like Count
211
Views
6933
Бөтөн кеңеш

Бөтөн кеңеш

Бир кембагал уулун ээрчитип шаарга жөнөптүр. Атасы эшекке минип, уулу ээрчип алат. – Могулардын түрүн көр! Ушундай да болобу? – деди алдыдан кезиккендер. – Жоругуң ...
Толук окуу
Wti Like Count
27
Views
466
Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Көчмөн цыгандардын тобу жол жүрүп бараткан жерден кооздугу укмуштай токойго токтойт. Айлана толо шалбаа. Чөбү чабылып, көк кыртышы кайрадан кылайган жерге жеткенде топ башы үн ...
Толук окуу
Wti Like Count
9
Views
516
Жаңы кийим

Жаңы кийим

Беш жашар Мадар кийинердин алдында апасынан сурай берчү экен: – Апа-ов, бу дагы агамдын кийимиби? – Ооба, каралдым. Карачы, бу көйнөк да жапжаңысы. Жаңы көйнөктү ...
Толук окуу
Wti Like Count
30
Views
1112
Мамалак баккан түлкү

Мамалак баккан түлкү

Аю өзүнүн мамалактарын бактырмакка «нянька» издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп, карышкырга кезигет. – Кайда жөнөдүң, Аюке? – дейт кашабаң. – Мамалактарымды карай турган бирөөнү табыш ...
Толук окуу
Wti Like Count
18
Views
1212
Берешен кедр чымчык

Берешен кедр чымчык

Күзгө жуук күрөң аюу өлө семирип, жатып ичер жалкоо болду, жүнү майлагандай жалтырап, көргөндүн көз жоосун алат. Токойдо ал басар-баспас болуп араң эле кыймылдайт, жаткан ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
334
Loading...

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.