Ишенимдүү болуу — Мышык менен күчүктүн достугу

Окууну сүйүү — Мектепке барганды жакшы көргөн Айжан

Билимдуу болуу — Маймыл менен илбирс

Миша эмнени жакшы көрөт?

Мышык менен чычкан

Машина

Маша менен аюу

Мыймый — Лев Толстойдун аңгемеси

Мактанчаак тулку

Муз чолпу

МАНСАПКОР КҮЧҮК

Мээримдүү канаттуулар

Мекиян корозду куткарганы

Мээнет менен табылган акы

Мамалак баккан түлкү

Маралдын таарынычы

Маамыт менен кара дөө

Малайдын амалы кожоюндукунан ашат

Муштум

Момпосуй менен маймыл